Commissies en Bestuur

Om als ASP een grotere slagkracht te creëren zijn er 6 commissies opgericht die op verschillende terreinen actief zijn.

Het ASP bestuur bestaat uit 6 leden:

mr. Tim Bueters (voorzitter ASP)
Tim Bueters (voorzitter)
 
Edwin Bosch (secretaris ASP)
Edwin Bosch (secretaris)
 

Luc de Jong (penningmeester)
 
Arjan Rittersma (bestuurslid ASP)
Arjan Rittersma (alg. bestuurslid)
 
Annemarie Wolf (bestuurslid ASP)
Annemarie Wolf (alg. bestuurslid)
 
Maya Spetter  (bestuurslid ASP)
Maya Spetter (alg. bestuurslid)
 

De commissies zijn:

  • Kwaliteitsbevordering
  • Samenwerking
  • PR Commissie
  • Toegang tot het recht
  • Wetgeving
  • BGK
     

Iedere commissie bestaat uit 3 of 4 ASP-leden, waarvan 1 bestuurslid. Voor een overzicht van de leden en de activiteiten van iedere commissie wordt verwezen naar de afzonderlijke pagina’s. Tim Bueters vervult vanuit het bestuur een coördinerende rol.