Chroom-6 aangetroffen in verf op Utrechtse trams

Provincie Utrecht maakte vorige week bekend dat in de verflaag van trams van Regiotram Utrecht de kankerverwekkende stof chroom-6 is gevonden.

De week ervoor werd al bekend dat in de verflaag op trams in Den Haag de giftige stof is aangetroffen. Ook werd in de tramwerkplaats van vervoerder GVB in Amsterdam chroom-6 gevonden.

Chroom-6 kan letsel en diverse beroepsziekten veroorzaken. Zo kan de stof bij contact allergische reacties, neusbloedingen, maagzweren, nierschade en longkanker tot gevolg hebben. Werkgevers hebben een zorgplicht om letsel en beroepsziekten bij werknemers te voorkomen. Chroom-6 wordt toegepast in verf om roestvorming tegen te gaan. Als de verflaag wordt bewerkt – zoals bij schuren, slijpen en lassen het geval is – kan de stof schade aan de gezondheid veroorzaken.

In Utrecht zijn de werkzaamheden aan trams inmiddels stilgelegd. In zowel Amsterdam als Den Haag wordt nader onderzocht of de huidige veiligheidsmaatregelen, zoals afzuiging en beschermende kleding, voldoende toereikend zijn. Ook wordt onderzocht in hoeverre werknemers aan chroom-6 zijn blootgesteld.