17,3% van Nederlandse werknemers heeft ernstige burn-out

Deze week is het de Week van de Werkstress. Stress op het werk is een snelgroeiend probleem. Ruim 1,3 miljoen Nederlandse werknemers hebben te maken met burn-outverschijnselen. Dit kost werkgevers op jaarbasis zo’n 2,8 miljoen euro, blijkt uit onderzoek van het TNO.

Per 1 januari 2022 behoort de burn-out tot de officiële beroepsziekten. Een beroepsziekte is een aandoening of ziekte die het gevolg is van factoren op en rondom het werk. Zo’n 17,3 procent van de werknemers in Nederland heeft ernstige burn-outklachten. Met name jonge mensen tussen de 25 en 34 jaar hebben hiermee te maken. Kenmerkend voor een burn-out zijn onder meer:

  • emotionele uitputting;
  • verminderde persoonlijke bekwaamheid;
  • vervreemding van personen uit zijn of haar omgeving.
     

De werkgever heeft een zorgplicht. Dit betekent dat deze wettelijk verplicht is (volgens artikel 7:658 BW) om maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat de werknemer schade lijdt door het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Zo moeten arbeidsomstandigheden en arbeidstijden conform de wet worden nageleefd.

Werknemers die door te hard of langdurig werken een burn-out krijgen, kunnen hun werkgever aansprakelijk stellen voor de schade. De werkgever is verantwoordelijk voor de burn-out als deze is opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. Een ASP-letselschadeadvocaat kan de werknemer hierin bijstaan.