Burgers winnen relatief vaak rechtszaak om uitvoering Wmo

In rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden burgers in 41 procent van de gevallen in het gelijk gesteld. Ter vergelijking: in andere zaken tussen burgers en de overheid krijgen burgers in 25 tot 30 procent van de gevallen gelijk.

Sinds 2017 moeten gemeenten zorgen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Niet alleen moeten gemeenten Wmo-budget verstrekken, ook moeten ze ondersteuning met hulpmiddelen en huishoudelijke hulp bieden. Gemeenten besteden vaak een deel van dezeverantwoordelijkheid uit aan private zorgaanbieders. 

Vanaf de overheveling van de door de overheid geregelde AWBZ naar de gemeentelijke Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waren er in Nederland zo’n 7.000 rechtszaken over de uitvoering van de Wmo. De Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter op het vlak van sociale zekerheid – besloot in 1.500 rechtszaken.

Lees ook:  

Letselschade ten onrechte op burgers verhaald’