Bezuinigingen wegonderhoud kunnen leiden tot letselschade

Volgens cijfers van verzekeraar Achmea is het aantal claims als gevolg van zogenoemde wegbeheerschades bij gemeenten flink gestegen. Zo nam van 2008 tot en met 2016 het aantal claims met bijna 60% toe.

In dezelfde periode bezuinigden gemeenten op onderhoud van openbare ruimte en wegen. Weggebruikers kunnen bij matig of slecht wegbeheer materiële en letselschade oplopen. U kunt daarbij denken aan een te hoge drempel of stoeptegels die scheef liggen. Bij letselschade kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een ongelukkige val met blijvende invaliditeit of zelfs overlijden tot gevolg.

Niet voor niets roept de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (NVG) gemeenten dan ook op om meer aandacht aan dit onderwerp te besteden. Gemeentes lopen namelijk het risico dat deze zich in de toekomst niet meer, of enkel tegen een hoge premie, kunnen verzekeren. Vooral als wegbeheerschades het gevolg zijn van achterstallig onderhoud. Van de 388 gemeentes verzekert Achmea overigens ruim 70%. Hoewel het concrete aantal van 11 wegbeheerschades per jaar per gemeente niet veel lijkt, kan het volgens de verzekeringsmaatschappij om grote bedragen gaan, met name als het gaat om letselschades. Daarom heeft Achmea bij een aantal gemeentes reeds ingegrepen en is de premie soms meer dan verdubbeld.