Nabestaanden slachtoffers MH17 krijgen toevoeging van de Raad voor Rechstbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand heeft onlangs bekend gemaakt dat alle nabestaanden van de vliegramp met de MH17 recht hebben op een gratis advocaat, die kan helpen bij het indienen van een schadeclaim.

Normaal kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar het inkomen en vermogen van een slachtoffer als er een bijdrage in de kosten voor een advocaat aan de overheid wordt gevraagd. Ook wordt er in dat geval een eigen bijdrage van het slachtoffer gevraagd voor de juridische bijstand door deze advocaat. Voor de slachtoffers van de MH17 worden deze eisen nu dus niet gesteld, er wordt niet naar het inkomen en vermogen van de nabestaanden gekeken en ook wordt er geen eigen bijdrage voor de juridische bijstand opgelegd. Twee weken geleden vond er overleg plaats tussen specialistenvereniging ASP en de Raad voor Rechtsbijstand. Als je een toevoeging krijgt, eist de Raad voor de Rechtsbijstand nog wel dat dat de advocaatkosten worden verhaald op de aansprakelijke partij. Dat is in dit geval de luchtvaartmaatschappij. Die verhaalsplicht geldt overigens alleen voor de buitengerechtelijke kosten. De toezegging gaat de Raad dus pas geld kosten als nabestaanden procederen.

Voor meer hierover zie de website van Slachtofferhulp Nederland, https://www.slachtofferhulp.nl/Corporate/Calamiteiten/Vliegramp-Oekraine...