ASP opent meldpunt Schildkliermedicijn Thyrax

PERSBERICHT: Amsterdam, 19 januari 2016 – Eind vorige week heeft medicijnfabrikant Aspen Pharma Trading bekend gemaakt dat het schildkliermedicijn Thyrax Duotab (levothyroxine) per 1 februari 2016 niet meer leverbaar is op de Nederlandse markt. De fabrikant wijt dit aan technische problemen bij de verhuizing van de productielijn van Nederland naar Duitsland. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft aangegeven dit een zeer zorgelijke situatie te vinden.

Het nieuws heeft dan ook voor grote onrust bij patiënten gezorgd. De Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade, kortweg ASP genoemd, is benaderd door een aantal van hen, dat het voormelde probleem bij de specialistenvereniging onder de aandacht bracht. Het gaat om de tabletten van 0,025 mg. Deze zullen volgens de fabrikant zelf zo’n 6 tot 9 maanden niet leverbaar zijn. Volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) gebruikt de helft van de patiënten in Nederland deze tabletten. Andere tabletten van 0,100 mg en 0,150 mg zullen in de loop van 2016 ook niet meer leverbaar zijn.

Patiënten overvallen door nieuws

Op basis van de Geneesmiddelenwet zijn fabrikanten verplicht om van ieder medicijn voldoende voorraad te hebben. Als er zich een probleem in de productie voordoet of de levering gestaakt wordt, dan moet dit minimaal twee maanden van tevoren aan het CBG gemeld worden. Het is de vraag of de fabrikant aan deze eis heeft voldaan. De 350.000 patiënten die afhankelijk zijn van het medicijn zijn in ieder geval overvallen door het nieuws. “Een fabrikant heeft een zorgplicht voor het tijdig leveren van haar medicijnen, zeker als patiënten voor de bestrijding van hun klachten sterk afhankelijk zijn van het slikken van dit medicijn”, aldus Tim Bueters voorzitter van ASP.

Medicijnen niet zomaar uitwisselbaar

Patiënten zullen nu van het één op het andere moment moeten overstappen naar een ander medicijn. Dat terwijl het vaak jaren heeft geduurd voordat zij op een optimale basis konden worden ingesteld. In overleg met hun huisarts en apotheker moeten schildklierpatiënten nu op zoek naar een ander medicijn met de werkzame stof levothyroxine. Dit is lastig, omdat de meeste medicijnen niet zomaar onderling uitwisselbaar zijn. Bij iedere wisseling van dosering duurt het sowieso zes weken voordat het resultaat hiervan te zien is. In totaal kan het wel een half jaar duren voordat de patiënten weer op hun oude niveau kunnen functioneren. Als gevolg van de noodgedwongen wisseling van medicijn kunnen zij last krijgen van slapeloosheid, lusteloosheid, depressieve klachten, hoofdpijn, ernstige vermoeidheid en transpireren.

Opkomen voor belangen patiënten

De ASP vindt dat dit een maatschappelijk probleem is dat nader aan de kaak gesteld moet worden. Schildklierpatiënten, maar ook andere patiënten die in de toekomst de dupe kunnen worden van medicijnen die niet meer geleverd worden, hebben recht op antwoorden. Dit is de reden dat ASP een meldpunt heeft geopend voor schildklierpatiënten die hinder ondervinden van het leveringsprobleem van Thyrax. ASP wil hun stem laten horen bij de betrokken partijen. Bueters licht toe: “Je ziet dat de commerciële belangen van een fabrikant interfereren met de gezondheid van patiënten. Dit is helaas iets dat we vaker zien gebeuren, ook bij de slachtoffers die wij bijstaan. De gezondheidszorg wordt steeds commerciëler, zorgverzekeraars krijgen meer en meer invloed en dat komt de kwaliteit van de gezondheidszorg niet altijd ten goede.”

Forse kritiek op medicijnfabrikant

Ook in de Tweede Kamer is er forse kritiek op fabrikant Aspen Pharma Trading geuit, nu ruim 350.000 patiënten van het een op het andere moment zonder medicijnen komen te zitten. Het CDA en D66 hebben aan minister Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om opheldering. De partijen willen weten of het leveringsprobleem op tijd is gemeld en of de toezichthouders voldoende hebben ondernomen om te voorkomen dat het medicijn niet leverbaar zou zijn. Minister Schippers heeft aangekondigd de Inspectie voor de Volksgezondheid een onderzoek te laten verrichten, waaruit naar voren moet komen of het bedrijf voldoende zorgvuldig is geweest en conform de wet gehandeld heeft.

Meer toezicht op beschikbaarheid medicijnen

Het komt steeds vaker voor dat medicijnen tijdelijk niet leverbaar zijn. In 2014 ging het om 527 middelen, in 2013 waren het 426 middelen, terwijl dat in 2004 nog slechts bij 91 medicijnen het geval was. In juni 2015 heeft beroepsorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) vanwege deze zorgelijke ontwikkeling al aan de orde gesteld dat de overheid meer moet toezien op de beschikbaarheid van medicijnen.

Bent u schildklierpatiënt en ondervindt u hinder vanwege het feit dat Thyrax niet meer leverbaar is, meld dit dan via het online formulier.

Over ASP

De ASP staat voor 'advocaten voor slachtoffers van personenschade'. De vereniging is een van de vier specialistenverenigingen in Nederland met het 'keurmerk specialistenverenigingen' van de Orde van Advocaten. De meer dan 140 leden van de ASP zijn gespecialiseerd in het behandelen van letselschadezaken en treden alleen op voor slachtoffers van personenschade en overlijdensschade. Regelmatig wordt de expertise van de vereniging gevraagd door instanties en overheidsorganisaties, bijvoorbeeld door het leveren van commentaar op wetsvoorstellen en het geven van voorlichting aan politici. Bij nationale rampen, zoals bijvoorbeeld de vliegramp met de MH17, spelen de advocaten van de ASP ook een grote (coördinerende) rol.

Noot voor de redactie
Neem voor meer informatie contact op met de ASP via telefoonnummer 020-6732199 of stuur een e-mail naar: info@asp-advocaten.nl