Afkopen regresrecht door gemeenten schaadt letselschadeslachtoffers (persbericht)

Nederlandse gemeenten hebben zich door verzekeraars laten afkopen voor letselschade. In totaal kost het afkopen de gemeenten 61 cent per inwoner. Volgens de ASP is dit bedrag veel te laag om letselschadeslachtoffers voldoende te kunnen helpen.

De regeling maakt deel uit van het convenant Wmo Regresrecht, een overeenkomst tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VGN en het Verbond van Verzekeraars.

Regeling pakt negatief uit

De 61 cent wordt aangewend voor het ondersteunen van mensen die na een ongeval of mishandeling gebruik moeten maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onder meer transport, woningaanpassingen of huishoudelijke hulp worden met behulp van de regeling gefinancierd. Volgens de ASP pakt de regeling negatief uit voor zowel gemeenten als inwoners. Bijvoorbeeld: in de gemeente Meijerstad – bestaande uit Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel – komt de afkoop jaarlijks neer op éénmalig 50.000 euro. Ter vergelijking: één traplift kost gemiddeld al € 4.000.

Langere wachttijden en bureaucratie

Gemeenten hebben volgens de Wmo de bevoegdheid om de kosten van Wmo-voorzieningen letselschadeslachtoffers te verhalen op diegene die wettelijk voor het ongeval aansprakelijk is. Met de overeenkomst is het regresrecht echter afgekocht. Volgens de ASP ontstaan door de afkoop van het regresrecht langere wachttijden en bureaucratie. Letselschadeslachtoffers staan hierdoor in de kou en worden in veel gevallen van het kastje naar de muur gestuurd. Dit terwijl de verzekeraar verantwoordelijk is voor de schade die door haar verzekerde is veroorzaakt.

Letselschadeslachtoffers de dupe

ASP laat weten dat veel letselschadeslachtoffers de dupe zijn van de afkoop van letselschade door gemeenten. De gevolgen hiervan zijn in strijd met het aansprakelijkheidsrecht en de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), waarin tien gedragsregels en een medische paragraaf zijn opgenomen. De gedragscode moet een juiste afhandeling van letselschade bevorderen, waarbij het slachtoffer centraal staat. ASP laat weten dat dit nu niet het geval is en wil het gesprek aan gaan met de VGN.

Over ASP

De ASP staat voor 'advocaten voor slachtoffers van personenschade'. De vereniging is een van de vier specialistenverenigingen in Nederland met het 'keurmerk specialistenverenigingen' van de Orde van Advocaten. De meer dan 140 leden van de ASP zijn gespecialiseerd in het behandelen van letselschadezaken en treden alleen op voor slachtoffers van personenschade en overlijdensschade. Regelmatig wordt de expertise van de vereniging gevraagd door instanties en overheidsorganisaties, bijvoorbeeld door het leveren van commentaar op wetsvoorstellen en het geven van voorlichting aan politici. Bij nationale rampen, zoals de vliegramp met de MH17, spelen de advocaten van de ASP ook een grote (coördinerende) rol.