€ 350.000,- smartengeld na medische fout… of was het minder?

Op 20 november 2015 berichtte NOS Teletekst dat het UMC Utrecht na een medische fout ruim € 350.000 aan smartengeld zou hebben uitgekeerd aan een slachtoffer van een medische fout. Dit bericht is door verschillende media overgenomen. Later die dag werd via RTV Utrecht bekend dat de totale vergoeding meer dan een half miljoen bedraagt.

Het NOS bericht is opzienbarend omdat een smartengeldvergoeding van € 350.000 één van de hoogste smartengeldbedragen zou zijn die in Nederland is uitgekeerd. Ter vergelijking: recent wees de Rechtbank Gelderland een smartengeldbedrag van € 200.000,00 toe. Dat is het hoogste bedrag dat ooit door een Nederlandse rechter is toegewezen.

Op 23 november 2015 plaatste het Personenschade Instituut van Verzekeraars ('PIV') een bericht op haar website, waarin zij stelt dat er sprake is van verwarrende berichtgeving. De door NOS gecommuniceerde € 350.000,00 zou, aldus het PIV, een lumpsumvergoeding zijn, waarin naast het smartengeld ook nog andere schadebedragen verdisconteerd zijn.

De ASP deed navraag bij de advocaat van het betreffende slachtoffer, om duidelijkheid te krijgen. Wie heeft er gelijk? De NOS? Of het PIV? Zoals vaker bij juridische onderwerpen blijkt de waarheid genuanceerd te liggen. Tussen partijen, het UMC Utrecht en het slachtoffer, is een totale vergoeding overeengekomen van € 545.000,00. In dit bedrag is € 192.000,00 opgenomen aan overlijdensschade voor de echtgenoot van het slachtoffer. Dan resteert er nog € 353.000,00 voor het slachtoffer. In dit bedrag was een post materiële schade opgenomen van € 15.000,00. Dat betekent dat er effectief € 338.000,00 werd betaald ter vergoeding van immateriële schade.

Uit het voorgaande blijkt dat de NOS het smartengeldbedrag weliswaar 'iets' naar boven heeft afgerond, maar dat laat onverlet dat een vergoeding van immateriële schade van € 338.000,00 in een letselschadezaak naar Nederlandse maatstaven een hoog bedrag is. Dit is relevant omdat de hoogte van dit bedrag niet los kan worden gezien van de recent ingezette stijgende lijn in de hoogte van smartengeldvergoedingen in Nederland.