ASP: ‘Elke schijn van belangenverstrengeling in letselschadezaken moet worden vermeden’

Onlangs stelde de tuchtrechter een man - wiens vrouw overleed en drie kinderen ernstig gewond raakten na een auto-ongeval - in een tuchtzaak in het ongelijk. Bij de tuchtzaak was zowel Delta Loyd - de verzekeraar van de man - als zijn letselschadeadvocaat betrokken. Partijen werd belangenverstrengeling verweten.

Mogelijke belangenverstrengeling

De man en zijn gezin waren verzekerd bij Delta Loyd. Na het ongeval stond de letselschadeadvocaat de man zeven jaar lang bij. Echter, wat bleek het geval: de letselschadeadvocaat adviseerde gedurende dit tijdspad ook Delta Loyd met enige regelmaat. Toen de man erachter kwam, legde de letselschadeadvocaat de zaak neer wegens mogelijke 'belangenverstrengeling die kan ontstaan.' De man heeft vervolgens een tuchtklacht tegen de advocaat ingediend en zich daarbij beroepen op Gedragsregel 7 lid 1.

Tuchtzaak: geen tegenstrijdige belangen

In de tuchtzaak werd geoordeeld dat er geen sprake was van belangenverstrengeling. Niet alleen werkte de advocaat voor een andere afdeling bij Delta Loyd, ook adviseerde hij over andere onderwerpen, luidde de conclusie. Daarnaast had de letselschadeadvocaat aan de verzekeraar gevraagd of hij deze mocht adviseren, terwijl hij ook een zaak tegen Delta Lloyd in behandeling had.  De verzekeraar concludeerde zelf dat er geen tegenstrijdige belangen waren.

Belangenverstrengeling tegengaan

Volgens de rechter had de letselschadeadvocaat beter direct aan de cliënt kunnen voorleggen dat hij voor Delta Lloyd was gaan werken. Maar de rechter vond dit alles niet klachtwaardig. ASP heeft alle begrip voor het ongemakkelijke gevoel van de man. De organisatie pleit ervoor om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden. In een letselschadezaak als deze komt er immers al heel veel op letselschadeslachtoffers af. ASP-advocaten kiezen er bewust voor om alleen de belangen van slachtoffers te behartigen en niet die van verzekeraars.