Bedrijven die giftige stoffen uitstoten veelvuldig in het nieuws

De afgelopen weken kopten diverse dagbladen over bedrijven in Nederland, die giftige stoffen uitstoten. Hierdoor is er mogelijk sprake van ernstige luchtvervuiling waaraan omwonenden en werknemers worden blootgesteld.

Zo deed bij chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum een blazer voor. Dit is een grote stofwolk met vezels van de stof siliciumcarbide. Deze vezels kunnen volgens de GGD tot letselschade leiden. Bij Tata Steel in IJmuiden zijn kortgeleden zwarte rookwolken waargenomen, in plaats van de gebruikelijke witte rookwolken die voornamelijk uit stoom bestaan. Er bestaan overigens al jaren zorgen over de grafietneerslag die het metaalbedrijf veroorzaakt. Deze neerslag bevat zware metalen die invloed hebben op de hersenontwikkeling van kinderen. Artikel 6:175 van het Burgerlijk Wetboek geeft een speciale bepaling voor aansprakelijkheid bij gebruik van giftige stoffen richting derden. Bij gebruik door werknemers geldt de algemene aansprakelijkheidsnorm van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Een ASP-letselschadeadvocaat kan u hierover meer vertellen.

Er is ook positiever nieuws te melden: Werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV zijn het eens geworden over een strengere norm voor dieseluitlaatgassen op de werkplek. Deze schadelijke gassen kunnen namelijk kankerverwekkend zijn. In een brief aan het kabinet vragen VNO-NCW en FNV om de recentelijk afgesproken norm snel in beleid om te zetten.