Letselschade door bedrijfsongeval

Van een bedrijfsongeval is sprake wanneer een werknemer psychisch of lichamelijk letsel oploopt tijdens werktijd of op het werk. Dit kan worden veroorzaakt door een slecht functionerende machine of een onoplettende collega, maar ook het uitglijden op een gladde vloer en het vallen van een trap behoren tot bedrijfsongevallen. Zelfs een (gewapende) overval waardoor een werknemer psychisch letsel oploopt, is een voorbeeld van een bedrijfsongeval.

Een bedrijfs- of arbeidsongeval kan verstrekkende gevolgen hebben. Een werknemer kan overlijden of blijvend letsel oplopen, waaronder blindheid, amputatie of een traumatische klacht. Hiervoor kan een schadevergoeding worden geëist. Daarom is het zaak deskundige hulp in te schakelen als u of uw dierbare bij een bedrijfsongeval betrokken raakt.

Bedrijfsongeval en aansprakelijkheid
Wanneer u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. Zowel lichamelijk als psychisch letsel, opgelopen door een bedrijfsongeval of door een hoge werkdruk, kunnen worden verhaald op een werkgever. Deze heeft namelijk een zwaarwegende zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Alleen als een werkgever kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om een ongeval te voorkomen, wordt hij niet aansprakelijk gehouden.

Schadevergoeding na bedrijfsongeval
Wanneer een werkgever niet kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dan moet hij het slachtoffer schadeloosstellen. Een ASP-letselschadeadvocaat staat u met raad en daad bij en wijst u op belangrijke zaken als het registreren van getuigenissen en het bijhouden van de kosten. Want ook kosten waaraan u in eerste instantie niet denkt, kunt u vaak claimen. Naast het opgelopen inkomensverlies zijn dat bijvoorbeeld vervoers- en ziekenhuiskosten, parkeergeld, het inschakelen van een huishoudelijke hulp of het regelen van oppas voor eventuele kinderen. Maar ook voor emotionele schade, zoals een opgelopen trauma of burn-out, kan een schadevergoeding, oftewel smartengeld, worden geclaimd.