Onderzoek toont aan dat advocaten onderbetaald worden

Uit onderzoek van de Commissie Van der Meer is gebleken dat advocaten in toevoegingszaken, waaronder letselschadeadvocaten,gemiddeld meer uren maken dan de punten die ertegenover staan.

Deze werkzaamheden worden voor een groot deel niet vergoed. Dat betekent dat advocaten per saldo onderbetaald worden.

Eén punt staat normaal gesproken voor één uur. Het kabinet heeft eerder aangegeven dat een netto inkomen op het niveau van BBRA-schaal 12 een aanvaardbaar inkomen is. Dit inkomen moet haalbaar zijn voor rechtsbijstandverleners die voornamelijk gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen. Echter, uit het onderzoek blijkt dat dit inkomen met het huidige vergoedingenniveau bij lange na niet haalbaar is. 

Het onderzoek maakt duidelijk dat de recentelijke bezuinigingen op het stelsel hun tol eisen. ASP verwacht dat extra bezuinigingen het stelsel verder aantasten en is bang dat kwetsbare rechtzoekenden hiervan de dupe worden. Gedurende het onderzoek werden ruim 2 miljoen gegevens van de raad voor rechtsbijstand, over een periode van 3 tot 5 jaar, bekeken.