434 vuurwerkslachtoffers rondom jaarwisseling 2017-2018

Uit onderzoek van het kenniscentrum VeiligheidNL en de NOS is gebleken dat 434 mensen met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp zijn behandeld rondom de jaarwisseling. Het onderzoek werd uitgevoerd onder alle ziekenhuizen in Nederland.

Het aantal vuurwerkslachtoffers betreft 8 procent minder dan vorig jaar. Echter, het aantal slachtoffers jonger dan 15 jaar nam toe. Van bijna 100 vorig jaar naar 120 dit jaar. Nagenoeg de helft van alle vuurwerkslachtoffers is twintig jaar of jonger. Ook is er één dode te betreuren door een vuurwerkongeval.

Veel brandwonden en oogletsel

Brandwonden en oogletsel zijn de meest voorkomende vuurwerkletsels. Zo zijn er 66 mensen bij brandwondencentra terechtgekomen door een vuurwerkongeval. Knalvuurwerk zorgde voor bijna de helft van de letsels. Traumachirurgen meldden dat zij – ondanks het feit dat er minder vuurwerkslachtoffers zijn – wel méér vuurwerkslachtoffers hebben moeten opereren. Er werden meer mensen met oogletsel behandeld, maar er werden minder amputaties uitgevoerd.

Alle cijfers zijn voorlopige aantallen. Naar verwachting zullen er deze maand nog diverse behandelingen van vuurwerkletsel plaatsvinden. Overigens blijkt uit eerder onderzoek dat maar weinig mensen weten hoe zij moeten handelen bij een vuurwerkongeval met letsel.

22% vuurwerkongevallen veroorzaakt door illegaal vuurwerk

Het percentage mensen dat vuurwerkletsel opliep veroorzaakt door illegaal vuurwerk daalde niet. Dit is bijna net zo groot als afgelopen jaren: 22%. Ondanks het feit dat er dit jaar extra werd ingezet op de opsporing van illegaal vuurwerk. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kan met een vuurwerkverbod 40% van de vuurwerkongevallen worden voorkomen. In totaal kwamen er bovendien ruim 53.000 klachten binnen bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast.