Mogelijk 100 oud-werknemers defensie overleden door chroom-6

Het ANP meldt dat er mogelijk meer dan 100 oud-werknemers van Defensie zijn overleden als gevolg van het werken met chroom-6.

Chroom-6 is een zeer giftige en kankerverwekkende stof die zorgt voor extra stevigheid en bescherming van materieel. Onder meer legervoertuigen werden met grit gestraald dat chroom-6 bevatte. Het grit werd gerecycled, waardoor de concentratie chroom-6 steeds hoger werd.

Uit onderzoek blijkt dat onder mensen die met chroom-6 werkten, sterfte vijftien keer hoger is dan het gemiddelde. Ruim 600 (oud-)werknemers van defensie hebben zich inmiddels ziek gemeld. 286 van hen een hebben een vergoeding gekregen op basis van een coulanceregeling. Deze werd door het ministerie van Defensie ingesteld. Maximaal 15.000 euro – afhankelijk van de situatie – werd toegekend. Om in aanmerking te komen moet voor de coulanceregeling moet de (oud-)werknemer een ziekte hebben die – naar aanleiding van onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) – betrekking kan hebben op het werken met chroom-6.

Niet alleen heeft defensie haar medewerkers niet goed ingelicht over de gevaren, aldus de advocaat die de letselschadeslachtoffers bijstaat. Ook heeft defensie betrokkenen niet medisch gevolgd, ook al was het bekend dat zij met kankerverwekkende stoffen hadden gewerkt. Dit is verplicht volgens Europese richtlijnen. Dinsdag 20 december 2017 wordt de kwestie voorgelegd in een pleidooi voor de rechtbank in Maastricht.